آژانس هواپیمایی فانوسآژانس هواپیمایی فانوس
Forgot password?

Activities in سنندج

Things to Do

جشنواره دف

جشنواره دف نوای رحمت

جشنواره دف نوای رحمت

هزار دف نواز در جشنواره دف نوای رحمت

اگر به استان کردستان سفر کنید و چند روز در شهرهای آن اقامت داشته باشید نوای ساز دف حتما به گوشَتان خواهد رسید. دف در این استان از دیرباز وجود داشته و در خانقاه‌ها و تکایای آن بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.Continue reading

MORE