اتاق سه تخته هتل لوتوس اتاق سه نفره که تریپل نامیده می شود . دارای 3 تخت تک نفره و یک تخت دونفره به هم چسبیده میباشد و اختصارن با علامت TPL نشان داده می شود .