اتاق چهار تخته هتل لوتوس اتاق چهار نفره دارای 3 تخت تک نفره و یا سینگل و یک تخت دونفره به هم چسبیده میباشد .