اتاق ۲ تخته هتل شایلی اتاق دو نفره دارای یک تخت دونفره به هم چسبیده میباشد .