اتاق 4 تخته هتل هلیا اتاق چهار نفره دارای 3 تخت تک نفره و یا سینگل و یک تخت دونفره به هم چسبیده میباشد .