اتاق ۴ تخته هتل پارمیدا اتاق چهار نفره دارای ۳ تخت تک نفره و یا سینگل و یک تخت دونفره به هم چسبیده میباشد .