بانانا :

شناور بادی است که توسط قایق تندرو کشیده میشود و معمولا ۶نفره ویا ۸نفره می باشد. ساعت استفاده : ۹:۳۰ صبح تا قبل از غروب آفتاب
بانانا قیمت :هر نفر ۴۰۰۰۰ تومان ۲۵دقیقه

بانانا – مرکز غواصی کیش