بانانا :

شناور بادی است که توسط قایق تندرو کشیده میشود و معمولا 6نفره ویا 8نفره می باشد. ساعت استفاده : 9:30 صبح تا قبل از غروب آفتاب
بانانا قیمت :هر نفر 40000 تومان 25دقیقه

بانانا – مرکز غواصی کیش